ONLINE TERAPİLER HAKKINDA

Günümüzde özellikle pandemi süreciyle birlikte online terapilere olan talep yoğunlaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve kullanılmasıyla birlikte, uygulamada bazı fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkmıştır.

Telepsikoloji, telekominikasyon araçlarıyla psikoloji hizmetinin verilmesi anlamına gelir. Bu noktada iletişim eşzamanlı (interaktif video-konferans, telefon etmek gibi) olabilir ya da eşzamanlı olmayabilir (e-mail, online bülten panoları, bilgi depolayıp iletme gibi). Örnek vermek gerekirse; video yükleyerek psiko-eğitim verilebilir ya da video-konferans ile terapi yapılabilir. Bu yöntemi tercih edenler, seçtikleri teknolojik yöntemlerin yararlarının ve kısıtlamaların farkında olmalıdır (APA,2013).

APA, psikolojik danışmanlık hizmetinin, psikoloğun bulunduğu fiziksel ortam dışında bir yerden alınması durumunda, gizlilik (bilginin yetkisi olmayan merciye ya da birine ulaşmaması) ve güvenliğin (idari, fiziki ve teknik yönden alınan önlemlerin tümü) korunmasına vurgu yapmıştır (APA,2013).

Telepsychology Task Force, telekominikasyon teknolojilerinin psikologlara sağladığı olanak ve zorlukları kabul eder ve iki bileşene vurgu yapar:

(1)

Psikologların telekominikasyon teknolojilerini kullanımındaki bilgi ve yeterliği ve

(2)

Telekominikasyon teknolojilerini kullanırken gizlilik ve güvenlik kaybıyla ilgili artan bir risk olduğunun danışanın farkında olmasının sağlanması (APA,2013).


Kaynakça
American Psychological Association. (2013). Guidelines for the Practice of Telepsychology. https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology