BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR?

Bilişsel Davranışçı Terapi, psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapi türüdür. Depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, fobiler, yeme bozuklukları, alkol/madde bağımlılığı, öfke problemi, travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok ruhsal bozukluğun sağaltımında etkili olduğu, yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Bireyin kendisine iyi gelmeyen, işlevsiz düşünce ve davranışları olduğunda, birey yanlış başa çıkma stratejileri kullandığında, bilişsel davranışçı yöntemler ile bu tutumların düzenlenmesi hedeflenir. Terapist bireyin problemi anlamasında ve doğru başa çıkma stratejilerini seçmesinde yardımcı olur. Seanslar sırasında öğrenilen becerileri pratik etmek amaçlı ev ödevleri verilebilir; bu durumda danışanın iş birliği içinde olarak ödevlerini tamamlaması beklenir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin altını çizdiği şeylerden biri de bireyin kendi kendisinin terapisti olması için eğitilmesidir. Böylelikle tedavi sona erdiğinde dahi, birey seanslardan elde ettiği kazanımları günlük hayatında uygulayabilir.