Uzman Psikolog
Sevcan Yalçın Koçkan

Sevcan Yalçın Koçkan


 Sevcan Yalçın Koçkan ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Haliç üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü 2011 yılında tamamladıktan sonra uzun süre psikolog ve yönetici pozisyonlarında çeşitli kurumlarda görev aldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde klinik stajını tamamlamıştır.

Psikanalitik yönelimli ve bilişsel davranışçı terapi ekollerinde süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarına devam etmiştir. Çocuk/Ergen ve Ailelere yönelik Psikoterapi çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (Birgül Emiroğlu); Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı (Nevin Dölek); Attentioner DEHB Uygulayıcı Eğitimi (Hülya Bingöl); Çocuk ve Ergenlerde BDT Eğitimi (Doç. Dr. Vahdet Görmez); Denver II Gelişim Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi; Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi (Moxo Türkiye); Objektif Çocuk Testleri; Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi (Funda Akkapulu-devam ediyor) aldığı eğitimler arasında yer almaktadır.


Uyguladığı Testler
-Moxo Dikkat Testi
-Denver II Gelişim Tarama Testi)
-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

İletişim...