Uzman Klinik Psikolog
Seda Dönmez

Seda Dönmez


 Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini 2014 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında bir çok danışmanlık merkezi, anaokulu ve hastane gibi kurumlarda staj yaptı. Lisans eğitiminden sonra Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’ nda gönüllü proje asistanlığı yaptı. Çocuk Aile ve Gelişim Vakfı’ nın gelişim tarama projesinde çalıştı. Ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul aldı. Yüksek lisans programından 2019 yılında “Anaokullarında farklı düzeylerde ayrılma kaygısı yaşayan çocukların aile ortamları, annelerinin kaygı düzeyleri ve anne-çocuk bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans stajını 9 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde (Kadın ve erkek psikoz servisi, ÇEMATEM, Adli Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, TRSM ve AMATEM) tamamladı. Aynı zamanda psikodinamik bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde danışanları ile psikoterapi çalışmalarını yürüttü. Yüksek lisans eğitiminin ardından Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde ve online platformda ebeveynlere, çocuk ve genç danışanlara psikoterapi hizmeti verdi.

Eğitimlerine ek olarak; Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi, Dr. Bryon Norton’dan Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları ile Oyuncakların Sembolik Anlamları, Psike İstanbul’dan 8 ay süren Psikanalize Giriş Seminerleri ve Pat Ogden’den Beden Psikoterapilerine Giriş: Travma, Bağlanma ve Utanç eğitimini aldı. Aldığı test eğitimleri arasında ise; Çocuk Değerlendirme Testleri (Agte, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Testi, Peabody Kelime Anlama Testi Porteus Labirentleri testi, Catell Zeka Testi 2A, Kent EGY, Burdon Dikkat Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler), Çocuk Çizimlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi ve Denver II bulunmaktadır. Çocuğun Ruhsal Süreçlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi (Rorschach-CAT-TAT) eğitimi halen devam etmektedir.

Online ve yüz yüze olarak ebeveyn danışmanlığı, çocuk ve ergen psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


EĞİTİM
-Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (2016-2019)
-Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (2009- 2014)

İletişim...